Bericht aan linkshandigen:


Linkshandige werpers kunnen het beste voor een linkshandige boemerang kiezen. Deze roteert andersom en vliegt ook de andere kant uit dan zijn rechtshandige soortgenoot. Hij is dan ook spiegelbeeldig gemaakt hieraan. Het is wel mógelijk om een rechtshandige boemerang met de linkerhand te werpen, maar dit levert een onnatuurlijke werphouding op. Hiervoor pakt u de boemerang ččrst beet in de rechterhand zoals het hoort en probeert de beweging van de boemerang, van achter naar voor en de hoek waaronder hij staat indachtig te worden. Vervolgens neemt u de boemerang, zonder iets aan zijn positie te veranderen, over in uw linkerhand en probeert die werpbeweging na te bootsen. Veel Succes!